مطالب توسط fou@lad_sadmin

فروش میلگرد

فروش میلگرد در این صفحه قیمت انواع میلگرد موجود در بازار و کارخانجات تولیدی ارائه می گردد که قیمت و موجودی نهایی با تماس تلفنی امکان پذیر میباشد.

فروش نبشی و ناودونی و سپری

فروش نبشی و ناودونی نبشی پروفیلی است که سطح مقطع آن بصورت دو ضلع عمود برهم بوده و یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی به شمار می رود که به صورت مرکب و تنها در پروژه های عمرانی, ساختمانی و نیز صنعتی استفاده می گردد. نبشـی ها با ۲ مشخصه « اندازه […]