مطالب توسط اصف عسگری

داربست چیست؟

داربست یک سازه چوبی یا فلزی میباشد که جهت سهولت برای دسترسی و کار در اتفاع مورد استفاده قرار میگیرد. در گذشته و با توجه با ارتفاع کم ساختمانها و سازه ها اقلب از داربست چوبی استفاده میشد.اما با گذشت زمان و با توجه به ساخت سازهای با ارتفاع بالا تغییرات زیادی در زمینه داربست […]