5/5 - (10 امتیاز)

قیمت میلگرد آجدار در کاخانه امیر کبیر و بافق یزد

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد

قیمت میلگرد آجدار در کارخانه پرشین و اهواز

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد

قیمت میلگرد آجدار در کارخانه فایکو و روهینا جنوب

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد

قیمت میلگرد آجدار در کارخانه کویر کاشان و ذوب آهن

به علت نوسانات قیمت در بازار قیمت ها با تائید تلفنی میباشد